2005-02-14

Höjden av ironi?

Försäkringsbolaget Folksam International fick stora problem och gick i konkurs för att de inte försäkrade sig ordentligt.

Inga kommentarer: