2004-10-01

Kan flip floppandet slå tillbaka?

Republikanerna har från första dagen oavbrutet utmålat John Kerry som en som vänder kappan efter vinden, och John Kerry har hjälp till med märkliga uttalanden. Bilden av John Kerry som en flip floppare är naturligtvis mycket överdriven, precis som bilden av Bush som dum i huvet är lika fel den.

Bush fortsatte i debatten att hamra in detta hos väljarna, men jag undrar om det inte finns en brist i den här strategin.

För mig framstod John Kerry som väldigt tydlig och bestämd, men att det ändå finns en intellektuell tankegång bakom åsikten. Så har jag inte uppfattat Kerry tidigare, och troligen är jag påverkad av republikanernas kampanjmaskin.

Att förklara "krångligare" tankegångar kräver lite mer tid, det är inget som gör i one liners eller rubriker. I debatter har Kerry den tiden. En femtedel har inte bestämt sig ännu och debatterna kommer bli avgörande för dessa personer. Där är Kerry duktig och hans budskap kan komma fram.

Det kan skjuta den republikanska strategin i sank.

UPPDATERING kl 23.40:
Oskar från Lidaker.se fyller i en kommentar på mitt resonemang på ett logiskt sätt:

"Bush lät lite som en parodi på sin tv-reklam. Han är skicklig på att leverera one-liners, vilket passar i tv-media och tv-reklamen, men är mindre effektivt under en längre diskussion."

1 kommentar:

Oskar Lidåker sa...

Håller med. Jag har också påverkats av Bushkampanjens attacker. Och vem skulle inte bli påverkad? De är ytterst manipulativa och effektiva. Genom att klippa ihop uttalanden från olika tidpunkter och utelämna kontexten kan man få vem som helst att framstå som en cynisk opportunist.

Konstant, dag efter dag, har Bush och Cheney och alla republikaner i hela USA trummat in att Kerry är en vindflöjel. Så framstod han inte igår.

Bush lät lite som en parodi på sin tv-reklam. Han är skicklig på att leverera one-liners, vilket passar i tv-media och tv-reklamen, men är mindre effektivt under en längre diskussion.