2004-10-01

Global test

Som jag skrev tidigare så skulle Kerrys uttalande om att USA måste klara ett "global test" om han skulle skicka soldater till ett nytt krig, komma att användas av motståndarna för att visa att han kommer lyda Frankrike före den egna befolkningen.

Och mycket riktigt.

Inga kommentarer: