2004-08-01

Come on, bounce bounce!

John Kerry är 60 år men trots det väldigt sportig, han spelar hockey bland annat. Att studsa verkar inte vara hans grej. Hans bounce efter konventet är i den första mätningen rekorddålig. Innan konventet ledde Kerry över Bush i Newsweeks undersökning med tre procentenheter. I den senaste undersökningen som gjordes två kvällar, både före och efter talet, så leder han med sju procentenheter. En bounce på fyra procentenheter alltså. Tilläggas ska göras att om man bara tittar på de som tillfrågades efter talet så är det tio procentenheters skillnad, alltså en bounce på sju procentenheter. Men urvalet blir för litet för att de siffrorna ska vara säkra, men ger iallafall en indikation.

Hur som helst så kan den här bouncen jämföras med Al Gores bounce på elva procentenheter och Bill Clintons otroliga bounce på 30 procentenheter.

I övrigt ser undersökningen ganska bra ut för Kerry. Flest väljare tror fortfarande att Bush kommer hantera kriget mot terrorism bättre, men ledningen är nu bara fem procentenheter mot 21 i mars. I frågan om hanterandet av Irakkriget så är det helt jämt mellan de två, Bush hade där 15 procentenheters ledning i mars.
Fler tror också att Kerry skulle hantera en internationell krissituation bättre än Bush (5% ledning) och vad gäller hälsofrågor leder Kerry stort (23%). Dock ses Bush som en person med starkare ledaregenskaper (7%) men är mindre "trevlig" (5% ledning för Kerry).

Vad gäller den dåliga bouncen så har republikanerna redan lagt grunden för att kunna utnyttja det maximalt. De sa innan konventet att Kerry skulle leda med upp mot 15 procentenheter. Allt under det kunde de sedan få att framstå som något negativt. Om nu det blir som i den här undersökningen, och det blir rekorddåligt så kan det få en negativ stämpel och helt ta bort det momentum som Kerry annars får av konventet. Är det sedan jämt inför republikanernas konvent så kan det bli svårt för Kerry att hämta in deras försprång efteråt.

UPPDATERING:
I USA Todays undersökning så har Kerry tom tappat efter konventet.

Inga kommentarer: