2004-07-28

Mer om frikorten

I dagens NT kommer det en uppmaning från moderat håll att använda frikorten mer. Tyvärr brister logiken ganska rejält. Så här skriver Åke Bjerselius bland annat:

"Skattebetalarnas utgift för Idrottsparken är cirka 10 miljoner kronor per år. Nyttjandegraden är 35 dagar, av årets 365. Resten av tiden står Idrottsparken öde. Ett resursslöseri av oanade mått. Att nu politiker och tjänstemän använder sitt kort och sitter av en fantastisk konsert på denna centralt belägna arena kan ses som en investering i flera framtida evenemang av samma kaliber. Då kommer kommunens resurser att nyttjas på ett rationellt sätt där besöksnäringen kommer i fokus."
 
Att det är ett resursslöseri håller jag med om, och det är väldigt bra att Idrottsparken används till annat än fotboll. Men hur kan det bli en framtidsinvestering att politikerna sitter av en sån här konsert, som Åke skriver. Hur kommer det leda till att kommunens resurser utnyttjas på ett rationellt sätt? Jag tror inte man behöver sitta och titta på Gyllene Tider för att inse att det är bra med evenemang som lockar över 20000 människor. Meningen är att man med kortet ska kunna observera hur arrangemanget fungerar. Så varför redovisar istället inte Åke vilka personer han pratade med och vilka olika saker han granskade. Att bara glida in på området och sätta sig på vip-läktaren och kolla på Per Gessle är knappast någon framtidsinvestering.

Det är just det här som är problemet, som ingen verkar fatta. Att politikerna använder kortet för att roa sig, och inget annat. Rätt använt är kortet bra.

Inga kommentarer: