2004-07-28

Kommentarer till talen

Jag har lagt upp kommentarer till Jimmy Carters och Hillary Clintons konventstal. Ni hittar dem (kommentarerna, inte Jimmy o Hillary) på specialsidan.