2004-07-11

Coca Cola i Somalia

Det stora hemska multinationella företaget Coca Cola, som bara är ute efter att utnyttja människor, är källan till optimism i urfattiga Somalia. Coca Cola öppnar där en ny fabrik. Den förra förstördes för några år sedan i kriget. För att försöka undvika att samma sak händer igen så är 400 klanledare delägare i fabriken.

Coca Cola är ett av de första företag som vågar satsa på Somalia igen. Även trots att Coca Cola är ett hemskt multinationellt företag som bara vill utnyttja människorna, så hoppas befolkningen att flera företag ska följa Coca Colas exempel. De måste alltså vara dumma i huvet som vill bli utnyttjade på det sättet. Eller så förstår de bara inte sitt eget bästa. Skönt då att det finns lite kommunister runt om i världen som kan tala om för dem hur dåligt det är med Coca Cola.

Det kan ju iallafall inte vara så att befolkningen i Somalia har fattat mer än svenska vänsterpartiet. Det kan ju inte vara så att befolkningen har fattat att om företag som Coca Cola etablerar sig i landet så finns det äntligen andra jobb än att arbeta som säkerhetsvakt med en AK47 på ryggen. Det kan ju inte heller vara så att befolkningen fattat att Coca Cola betalar sina arbetare bättre än de inhemska företagen. Men dom tjänar inte lika bra som dom skulle göra i Sverige! De har inte heller lika bra arbetsmiljö som i Sverige! Därför är det dåligt, dåligt, dåligt!

Tur att det finns krig och prostitution de kan ägna sig åt istället.

Inga kommentarer: