2012-10-21

Inget pengamässigt övertag för någon kandidat

Barack Obama och Mitt Romney har hållit sina sista fundraisers. Kampanjernas rapporter över september månads fundraising är sista verkliga inblicken vi får i deras finanser innan valet. Desto större anledning att titta närmare nu alltså.

Det finns flera sätt att beskriva september månad pengamässigt:
  • Obama-kampanjen och demokratiska partiet (DNC) drog in mer pengar än Romney-kampanjen och republikanska partiet (RNC), 181 miljoner dollar mot 170 miljoner dollar.
  • Obama spenderade också mest pengar, 111 miljoner dollar mot 55 miljoner dollar. Adderar vi DNC och RNC blir det jämnare, 139 miljoner för Obama-lägret och 103 miljoner för Romney-lägret.
  • Obama-kampanjen hade inför oktober 99 miljoner i kassakistan, Romney-kampanjen 63 miljoner. Lägger vi till partierna ser det ljusare ut för republikanerna med totalt 191 miljoner mot demokraternas 150 miljoner.
  • Totalt har Obama-kampanjen, DNC och demokratiska super-PACs dragit in 969 miljoner dollar, mot republikanska motsvarigheternas 919 miljoner dollar.
De två lägren har haft olika strategier. Obama och demokraterna lade mer pengar tidigt i kampanjen i ett försök starkt bidra till att deras bild av Romney skulle sätta sig hos väljarna. Romney och republikanerna har svarat men varit försiktigare och sparat pengar till slutet av kampanjen.

En nackdel för Romney är att han har sämre direkt kontroll över pengarna än Obama. Mer pengar ligger hos RNC och i super-PACs. RNC kommer exempelvis inte bara spendera pengar i presidentvalet. Kampanjerna köper dessutom reklam till lägsta taxa, vars konsekvenser exempelvis visade sig under tidigare i oktober. Mellan 4 och 11 oktober lade republikanerna 31,6 miljoner på tv-reklam mot demokraternas 28,1 miljoner. Ändå sändes 5000 fler reklamklipp för demokraterna.

När valet är över kommer vi nog konstatera att det pengamässigt varit tämligen lika mellan de båda sidorna. Vi kommer också kunna konstatera om det var bäst att spendera tungt tidigt, eller sent. 

Inga kommentarer: