2012-09-14

USA-panelen om händelserna i Mellanöstern

Idag svarar panelen på frågor om attackerna mot amerikanska ambassader och de övriga dramatiska händelserna i Mellanöstern.


De attentat och det våld som skett mot amerikanska intressen i bland annat Libyen, Egypten och Jemen; gynnar det på något sätt demokraterna eller republikanerna inför det kommande valet? I så fall; varför eller på vilket sätt?

Hur tror ni att gemene man i USA upplever attackerna, hur är tonläget i rapporteringen om det som skett?

Hur är relationerna mellan USA och de länder där det nu har varit oroligt? Förändras de efter det som hänt?

Inga kommentarer: