2012-08-03

Jobben både bra och dålig nyhet

Dagens jobbsiffra för juli är dåliga nyheter för Obama, dåliga nyheter för Romney, bra nyheter för Obama och bra nyheter för Romney. En obegriplig mening, jag inser det. Låt mig förklara vad jag menar.

163 000 nya jobb adderades under juli och arbetslösheten ökade från 8,2 till 8,3%. Grundförutsättningen för mitt resonemang är att Obama gynnas av en starkare ekonomi och Romney av en svagare.

Siffran 163 000 var över förväntningarna som låg kring, eller strax under 100 000. Att slå förväntningarna är den goda nyheten för Obama, och därmed en dålig för Romney.

Men 163 000 jobb är är inget att slå för bröstet för, det krävs 200-300 000 jobb ytterligare i månaden för att på allvar kunna hävda att krisen är över och USA återhämtar sig fullt ut. Alltså en dålig nyhet för Obama, och en bra för Romney.

Att arbetslösheten tickar upp en tiondel är en god nyhet för Romney, och en dålig för Obama.

Sammantaget alltså både bra och dåliga nyheter för kandidaterna och framförallt inget som pekar i den ena eller andres riktning. Läget kvarstår i huvudsak. Ekonomin hackar, det är ingen återhämtning, men inte heller någon akut kris. Även fortsättningsvis får vi anta att valet kommer att bli jämnt och det ser mer och mer ut som om kampanjerna kan komma att spela en avgörande betydelse, om ekonomin fortsätter i nuvarande skick.


Inga kommentarer: