2012-04-14

War on men?

Opinionsanalytikern Stu Rothenberg ifrågasätter den gängse uppfattningen. I media är bilden att Mitt Romney har ett problem med kvinnliga väljare. Men kanske har han istället ett större problem med manliga väljare?Rothenberg påpekar att det sedan åratal finns en skillnad i hur män och kvinnor röstar. 56% av kvinnorna röstade för Barack Obama 2008, bara 49% av männen gjorde det, +7% för kvinnorna alltså. År 2004 var det också 7% fler kvinnor som röstade för John Kerry och år 2000 12% fler för Al Gore.

I oktober förra året hade Romney ett försprång på 16% hos manliga väljare. Det hade i mars sjunkit till 3%, -13%. Under samma period minskar Obamas försprång bland kvinnliga väljare med 2%.

Romney får väldigt svårt att vinna om han i november har så lågt stöd hos kvinnliga väljare som han har idag. Men hans största problem just nu kanske inte är kvinnorna, utan männen.
Om han lägger för mycket tid på att fixa relationen med kvinnorna, kanske han samtidigt ökar distansen till männen.
Det måste naturligtvis inte finnas någon sådan motsättning, men eftersom män och kvinnor uppenbarligen till viss del resonerar olika om politik kan det göra det.

3 kommentarer:

Henrik sa...

Det beror ju en hel del på hur pollen är upplagd. Om den är bland "likely voters" så kan man tänka sig att det speglar att Romney inte väcker den entusiasm som krävs. I november var han en frontrunner i ett stort fält, nu är han ju i praktiken klar som republikanernas kandidat. Då säger siffrorna mer.

Aki sa...

Statistiskt fel: det är inte sju _procent_ mer som röstar på Obama, det är sju _procentenheter_ mer. I procent är det 14 % fler kvinnor som röstar på Obama än män.

Mathias Sundin sa...

Aki: Jag vet, men skriver för enkelhetens skulle oftast % eller procent istället för procentenheter.