2012-03-14

Romney fick flest delegater

När nu rösterna är färdigräknade i Alabama, Mississippi, Hawaii och Samoa står Mitt Romney återigen som segrare när det kommer till antalet fördelade delegater:

Mitt Romney
14 i Mississippi, 11 i Alabama, 9 i Hawaii och 9 i Samoa, totalt 43.

Rick Santorum
13 i Mississippi, 19 i Alabama, 4 i Hawaii, 0 i Samoa, totalt 36.

Newt Gingrich
12 i Mississippi, 12 i Alabama, 0 i övriga, totalt 24.

Ron Paul
1 i Hawaii, 0 i övriga, totalt 1.

Totalt över alla val har Romney 495 delegater, Santorum 252, Gingrich 131 och Paul 48.

Expressen, Aftonbladet, DN.