2012-01-22

Var det Bain som fällde Romney?

Mitt Romneys tid som VD för Bain Capital fick mycket uppmärksamhet i South Carolina, men skadade det honom hos de väljare som gick och röstade i går?

Det är inte helt lätt att säga utan djupare intervjuer, men det finns ett par intressanta siffror i vallokalsundersökningen.

En fråga tog upp hur de såg på Romneys bakgrund som investerare. 64% hade en positiv syn och 28% en negativ. Alltså en klar majoritet positiva trots attackerna. Samtidigt vet vi inte vilken syn de hade innan attackerna. Kanske var det långt fler positiva.

De får också frågan hur stor påverkan debatterna hade på deras val. 13% säger att debatterna var deras viktigaste faktor. Av dessa röstade 61% på Newt Gingrich och 17% på Romney. 51% säger att det var en viktig faktor, 47% av dessa röstade på Gingrich och 24% på Romney. 
De 11% som sa att debatterna inte alls var en faktor röstade 46% på Romney och 15% på Gingrich.

Bain Capital har säkert haft effekt på något sätt, men det var inget som var kraftigt negativt. Istället verkar Gingrichs insatser i veckans debatter haft en mycket stor effekt. Lägg till misstag av Romney (som att vela kring skattedeklarationerna) så gav det Gingrich kraftig medvind.


Inga kommentarer: