2012-01-06

Santorum utan sweater vest


Rick Santorums sweater vest blev känd de sista dagarna i Iowa. Överallt hade han den. Den kopplades ihop med hans framgång. Men Santorum är tydligen en modig man. I New Hampshire stod han på scenen i Windham High School utan den. Även om den fann sig in i mötet lite senare, medelst svensk påverkan.

Det som mötte mig utanför skolan var ett gäng personer med kampanjskyltar och flygblad. Inget ovanligt. Det ovanliga denna gång var att de var från Ron Pauls kampanj. Flygbladen de delade ut lyfte fram Pauls pro-life-åsikter (abortmotstånd).

Ron Paul-fans utanför Rick Santorums kampanjmöte.
Jag kom lite sent, eftersom de hade bytt lokal för kampanjen. Nu tänkte sig kampanjen fylla en stor aula med plats för 700-800 personer. Det gjorde de.

Nationalsången och Pledge of Allegiance inledde mötet.
Santorum inledde med en knappt tio minuter långt anförande, där han ägnade nästan halva tiden åt att fjäska lite lagom mycket för New Hampshire-borna.

"Det har stått i media att jag bara satsade på Iowa, ja, det var vad jag ville att Iowa-borna skulle tro", sa han och berättade att kampanjen haft över 100 town hall-möten i New Hampshire (något jag påpekat tidigare).


Sedan blev det frågor. Det är vid sådana här tillfällen, när vanliga amerikaner ställer frågor, man verkligen inser vilka åsiktsskillnader det kan förekomma mellan svenskar och amerikaner. En man pratade om Agenda 21, som i Sverige är något i det närmaste heligt, och pratade om att sådana beslut var mot USA:s suveränitet som nation. Ska tala om det för de som sitter på Agenda 21-kontoret i min korridor i Rådhuset.

Genomgående var det mycket detaljerade svar på frågorna, aningen långrandigt ibland (vilket även Politico uppmärksammade). Det märktes att han gillade det och flera av frågorna använde han för att fortbilda publiken. Vad är USA:s motto? frågade han och talade i tio minuter om e pluribus unum.
Det var vid en sådan fråga jag fick in hans sweater vest. Han undrade, och hänvisade, till någon undersökning vad den största framgångsfaktorn var i USA. "Sweater vests", ropade jag, vilket han höll med om. (Tydligen var det också nätverk av personer).

Hans hårda kritik av Wall Street bailouts (enda gången han pekade ut några motståndare, Mitt Romney och Newt Gingrich) och passionerade försvar av familjevärderingar gick hem rejält bra hos publiken.


Hur var han?
När jag är på den här typen av arrangemang så försöker jag förtränga mina egna åsikter i sakfrågorna de pratar om och istället bedöma hur jag tror det går hem på publiken, och hur jag tror kandidaten framstår hos dem. Ibland är det svårt, som när John Edwards för fyra år sedan körde på med sin vänsterpopulism eller när Rick Santorum malde på om hur giftermål är bara mellan man och kvinna, men det är ändå min strävan

Han framstod som mycket trevlig. Det blev en ganska mysig, trivsam stämning, vilket inte är dåligt med tanke på att det var 700-800 personer på plats. Det kändes som att han har starka värderingar och att det är dessa värderingar som driver honom.  Han återkom ständigt till de grundvärderingar som USA är byggt på, vilket publiken uppskattade.

Det blev dock inte mycket om ekonomin och jobben. Statsskulden kom han in på en aning efter en fråga om budgetregler, men huvuddelen av det svaret var en invecklad förklaring av dessa regler. Han kändes med andra ord inte helt on message.

Detaljerna kunde som sagt bli aningen många ibland, men samtidigt visade det publiken vilken stor kunskap han verkar ha på de flesta politikområden.

Överlag har fick jag ett positivt intryck av Rick Santorum.

Mycket folk efter mötet, då han skyndade iväg för en teve-intervju. Även mycket media på plats, ett tjugotal kamerateam räknade jag till.

1 kommentar:

Ronie Berggren sa...

Suverän rapportering! Riktigt kul att läsa. Du lyckas med din blogg-journalistik göra det svenska journalister överlag helt enkelt inte klarar av: att se saker lite utifrån även när meningsskiljaktigheter råder.

Fortsätt skriva sådana här reportage om framtida kampanjmöten du bevistar :)

PS.

Och om du har möjlighet skulle det vara kul om du kunde fixa en Santorum ev Gingrich-pin åt mig ;)