2011-05-26

Romney, Palin, Paul i ledningen

Gallup kommer med den första mätningen efter att tunga kandidater som Mike Huckabee och Mitch Daniels (och Donald Trump) meddelat att de inte kandiderar.

Resultatet är att Mitt Romney leder med 17%, strax före Sarah Palin med 15%, därefter Ron Paul 10%, Newt Gingrich 9%, Herman Cain 8%, Tim Pawlenty 6%, Michelle Bachmann 5%, Jon Huntsman 2%, Gary Johnson 2% och Rick Santorum 2%.


Mest överraskande är Herman Cains stöd. Han är tämligen okänd, bara aningen mer känd än exempelvis Huntsman, men når ändå 8% jämfört med Huntsmans 2%. De som gillar Cain gillar honom väldigt starkt, visar en annan Gallup-undersökning. Cains starka siffror visar på suget efter någon utifrån politiken, tror jag.

De flesta har på senare tid räknat med att Sarah Palin inte kommer ställa upp. Nu kommer tecken som tyder på motsatsen. En filmare har producerat en två timmar lång film, som ska beskriva hennes framgångar som guvernör i Alaska, och anledningen till att hon slutade i förtid. Den kommer ha premiär i juni - i Iowa. Det går också rykten om att hon och Todd köpt ett stor gård i Arizona, som skulle kunna utgöra basen för en kampanj.

Sarah Palins nya hem?