2011-05-05

Post-Osama Obama

Vad kommer dödandet av Osama bin Laden betyda för Barack Obamas chanser att bli återvald?Väldigt lite - och väldigt mycket.

President Obama filar på formuleringarna innan han ska berätta för nationen och världen att Osama bin Laden är död.

Väldigt lite eftersom händelsen och populariteten som kommer av den lyckade aktionen i sig inte kommer spela speciellt stor roll i valet om ett och ett halvt år. Det är fortfarande jobben, ekonomin och budgetunderskottet som är de dominerande frågorna. Den första president Bush hade mycket bra förtroendesiffror efter det första Gulf-kriget. Men eftersom ekonomin var valets stora fråga vann Bill Clinton.

Väldigt mycket eftersom det ger Barack Obama (tillfällig?) styrka och initiativförmåga. Republikanerna måste beträda marken försiktigare i frågan om taket för statsskulden och budgetförhandlingarna. Obamas popularitet ger honom ökad makt. Kan han kanalisera den makten till att ta grepp om ekonomifrågorna (där republikanerna har större förtroende) ökar det kraftigt hans chanser att bli omvald.

Det betyder också att republikanerna får svårt att angripa honom på ett område där de vanligtvis har övertaget: försvars- och säkerhetspolitik. Även om ekonomifrågorna kommer högst upp på agendan så är alltid försvars- och säkerhetspolitik betydelsefullt i amerikanska presidentval. Om det blir en guvernör utan utrikeserfarenhet som blir Obamas motståndare (typ Mitt Romney, Mike Huckabee) kan presidenten använda försvars- och säkerhetspolitiken som ett eget vapen.

En möjlig annan betydelse är att bin Ladens död stärker självförtroendet och optimismen hos väljarna. De har blivit alltmer deprimerade över landets utveckling den senaste tiden, och då väljer man helst inte om ledaren. Allt som bromsar eller vänder den utvecklingen torde gynna Obama.

Inga kommentarer: