2010-10-08

Slagfältet


Amerikanska val skiljer sig ju från svenska eftersom det handlar väldigt mycket om enskilda valkretsar. I valet till senaten hela delstater, samma sak med guvernörsval och i valet till representanthuset mindre valkretsar i delstaterna. Båda partierna har flera nationella kampanjorganisationer: RNC och DNC är partiorganisationerna och kan gå in lite var de känner för, NRSC och DSCC jobbar med senatsvalen, NRCC och DCCC med valet till representanthuset och RGA och DGA med guvernörsvalen.

De samlar in pengar och pytsar ut dessa, i form av TV-reklam huvudsakligen, där de tycker att stålarna gör mest nytta. Man kan få reda på rätt mycket om hur partierna tänker och vilken situation de befinner sig i genom att studera var och hur mycket pengar de satsar.

I valet till representanthuset satsar de respektive kommittéerna pengar i totalt 71 distrikt. Att demokraterna är rejält på defensiven märks genom att 66 av dessa distrikt innehavs idag av demokrater, bara fem av republikaner. DCCC får alltså i huvudsak försöka försvara sina platser och kan vinna få nya. Republikanerna behöver vinna netto 39 platser för att nå majoritet.

I senatsvalet är läget liknande. DSCC satsar för demokraternas räkning pengar i nio delstater. Bara två av dessa tillhör republikanerna, Missouri och Kentucky. Republikanerna, NRSC, satsar i fyra delstater varav tre tillhör demokraterna. Intressant är också att se var de inte satsar pengar. DSCC satsar inget i Indiana, Arkansas och North Dakota. Alla tre har demokratiska senatorer, men ligger under så pass mycket att man gör bedömningen att pengarna vore bortkastade.

Det kan finnas andra anledningar till att man inte satsar pengar i vissa delstater: utomstående grupper. En ny sådan grupp, som snabbt har blivit mäktig, är American Crossroads. Startad av bland andra Karl Rove och Ed Gillespie, tidigare ordförande för republikanska partiet, RNC. Deras satsningar gör att NRSC kan låta bli att satsa i vissa delstater. NRSC har hittills inte spenderat något alls i Missouri, men American Crossroads har pumpat in 1,8 miljoner dollar där.

Hos Washington Post kan ni kolla var kommittéerna och utomstående grupper satsar pengar, t.ex. American Crossroads. Ni kan också kolla hur opinionen ser ut över landet, vilka delstater och distrikt respektive parti kan vinna och var det är osäkert vem som vinner.

Inga kommentarer: