2009-09-03

Ett tal ska rädda sjukförsäkringsreformen

Retoriken har alltid varit Barack Obamas största tillgång. Han höll, som anonym lokalpolitiker, ett tal år 2002 då han sa nej till Irakkriget. Han slog igenom efter ett fantastiskt tal på demokraternas konvent år 2004. Han räddade sin presidentkampanj genom ett tal om rasrelationer, efter att hans pastors mycket kontroversiella åsikter och uttalanden hade blivit kända. För att nämna ett några tillfällen.

Nu tänker han försöka göra det igen. Nästa onsdag kallar han till sig båda kongressens kamrar för att tala till dom. Ämnet är sjukförsäkringsreformen, som är ute på ännu djupare vatten efter augustis heta debatt.

Enligt uppgift ska president Obama nu bli mer detaljerad i vad han själv vill. Han ska börja sälja en lösning, inte bara leverera ett problem. Ett sånt här otroligt högprofilerat tal innebär naturligtvis en stor risk för Obama. Han knyter sitt eget presidentskap ännu hårdare till reformen och skulle det inte bli något, blir fallet ännu hårdare. Naturligtvis är den möjliga belöningen, om reformen går igenom och blir lyckad, också stor.

Presidenten brottas fortfarande med sjunkande opinionssiffror och debatten går minst sagt het i USA. Över 20 miljoner dollar har pumpats in i TV-reklam om reformen under augusti, av olika intressegrupper.

Samtidigt dryftas en möjlig kompromiss som hamras ut mellan Vita huset och republikanska senatorn Olympia Snowe. Det innebär ett statligt alternativ, public option, om inte det privata försäkringslösningarna klarar att nå vissa uppsatta kvalitetskrav, benchmarks. Mottages förslaget väl kan det komma att vara med i Obamas tal.

Inga kommentarer: