2009-08-11

Obama inte så populär som många tror

Storyn i media har varit att Barack Obama har haft ett skyhögt stöd under hela våren, men har den senaste tiden fallit tillbaka rejält. Det stämmer inte med verkligheten, menar David Paul Kuhn på Real Clear Politics.

Efter en månad som president hade Obama, enligt Gallup, samma approval rating som George W. Bush vid samma tidpunkt i hans presidentskap, 63 % för Obama, 62 % för Bush. Det är några procentenheter högre än Bill Clinton, Richard Nixon och Ronald Reagan och exakt samma som George H. W. Bush. Men lägre än Jimmy Carter och John F. Kennedy.

Även skillnaden i stöd mellan republikaner och demokrater är detsamma som för George W. Bush.


Efter sex månadert som president låg han på åttonde plats av elva efterkrigstidspresidenter. Tittat man dock på genomsnittet under de första sex månaderna, är han den mest populära presidenten sedan Jimmy Carter. Även hans stöd bland de egna är det högsta, 90 procent. Men samtidigt är stödet från republikaner det näst lägsta.

Barack Obama är inte på något sätt en impopulär president, men han sticker inte heller ut som mycket mer populär än hans företrädare. Han är också mycket långt ifrån att göra det som var kärnan i hans kampanj, att ena landet. USA är fortfarande ett mycket delat land politiskt.

Inga kommentarer: