2008-10-17

Kandidaterna på Al Smith dinner

John McCain del 1:



John McCain del 2:



Barack Obama del 1:



Barack Obama del 2:



En del är riktigt kul!

Inga kommentarer: