2008-09-21

Verkligheten reder ut ett begrepp

P3s program Verkligheten frågade ut mig för att reda ut begreppet "den kristna högern". Jag svarar så gott jag kan (ca 41 min in).

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra svar men det bör redas ut. Alla inom den kristna högern är inte vänster ens ur ett amerikanskt perspektiv. Det finns en den kristna högerns kristna höger som jag skulle vilja kalla den. Dessa förespråkar en strikt kristen nattväktarstat. Vilket de försvarar med principen att beskatta människor för att dessa pengar skall komma andra till del är stöld och därför omoraliskt. Det var bland dessa Ron Paul fick flera utav sina anhängare och det är dessa som the constitution party består utav. En annan sak är skillnaden mellan protestanter och katoliker. Även om katoliker generellt är mindre religiösa än protestanter i USA skall vi inte frångå att flera utav de politiker i USA som starkast förespråkar rätten till liv och liknande frågor är katoliker. Om vi tar det republikanska primärvalet. I detta primärval stödde senatorerna Sam Brownback och Tom Coburn John McCain dessa senatorer är bland de mest framstående vad gäller moralfrågor i Amerikansk politik och katoliker. Katolikerna röstade i högre grad på John McCain än övriga. Detta medan Mike Huckabee som ansågs vara den religiösa kandidaten fick mycket litet stöd ifrån katolikerna eftersom han ansågs vara för protestantisk.
En annan skillnad är den att den katolska kristna högern är mera vänsterinriktad och mer trogen republikanerna än vad den protestantiska kristna högern. Den kristna högerns kristna höger består nästan uteslutande utav protestanter. Jämför en sida som lifenews.com som är klart katolsk med vänsterprägel med en sida som covenantnews.com som representerar amerikansk protestantisk kristna högern kristna högern.

Sedan är avgränsningen vilka som är den kristna högern omöjlig att göra men som jag ser det bör man indela den i tre grader.

Amerikaner som vill att aborter skall vara helt eller nästan helt förbjudet: 50-60 %

Amerikaner som anser detta och dessutom betraktar det som en avgörande fråga vid val: 10-20 %

Den kristna högerns kristna höger: 1-5 %.