2008-08-17

Saddleback forum

Religion och tro hamnade igår i fokus i presidentkampanjen när båda kandidaterna frågades ut av Rick Warren från kyrkan Saddleback. Utfrågningen, som varade en timme för vardera kandidat med, sändes live i CNN, MSNBC och Fox News. Nedan har ni de två första delarna för respektive kandidat.

Obama:McCain:

Inga kommentarer: