2008-08-23

Förutsägbar reklamfilm från McCain

Det var inte direkt svårt att förutse hur McCain-kampanjens första reklamfilm om Joe Biden skulle se ut. Och här är den:Jag tror dock som jag skrivit nedan att detta inte är det starkaste argumentet mot Biden. Jag vill också fylla ut mitt nedanstående resonemang med att jag analyserade Joe Biden som vp-kandidat utifrån hur han stärker eller försvagar Obama som kandidat. Som faktiskt vicepresident är en helt annan sak. Där tror jag Biden är ett bra val.

Johan Ingerö och Niklas Frykman delar min uppfattning om Biden.

Ytterligare en synpunkt på Biden utifrån ett valperspektiv är att han saknar erfarenhet från valets viktigaste fråga, ekonomin. Det ger McCain möjligheten att komplettera sin kandidatur med en sådan person, exempelvis Mitt Romney.

En fördel med Bidens ålder för Obama är att han om åtta år är 73 år gammal. Han kommer inte kunna ställa upp i presidentvalet då. Det innebär att han kommer förbli Obama lojal både under kampanjen och som ev. vicepresident. Ett problem med John Edwards var att han tänkte för mycket på sin egen framtid och på det sättet inte var tillräckligt lojal med Kerry.

Inga kommentarer: