2008-07-01

Patriotism är temat

Igår inledde Barack Obama "Patriotism Week" i kampanjen med ett "major speech" om det i Independence, Missouri

"Throughout my life, I have always taken my deep and abiding love for this country as a given. It was how I was raised. It was what propelled me into public service. It is why I am running for president. And yet at times over the last 16 months, my patriotism has been challenged -- at times as a result of my own carelessness, more often as a result of the desire by some to score political points and raise fears about who I am and what I stand for."

Det finns fortfarande en del väljare, speciellt i vit arbetarklass, som ifrågasätter Obamas patriotism. Kampanjen är uppenbarligen väl medveten om det. Det togs upp i den första stora tv-reklamsatsningen och det får nu denna uppmärksamhet.

Obama passade också på att ta avstånd från Wesley Clarks uttalande om John McCain häromdagen i en tv-intervju. Clark sa då att “I don’t think getting in a fighter plane and getting shot down is a qualification to become president.”

Obama pekade på att McCain utstått tortyr för sitt land och att "No further proof of such sacrifice is necessary."

Uttalandet från Clark har fått stort genomslag och McCains kampanj har nu lanserat en "Truth Squad" för att motverka den typen av angrepp. Jag har svårt att se att det han sa var planerat, men det kan ha varit planerat att angripa McCains militära bakgrund. Om det var Clark som bestämde det för att boosta sina chanser att bli vp-kandidat eller Obama-kampanjens beslut är omöjligt att veta. Clark försöker hur som helst släta över det i ett nytt uttalande.

Obamas tal om patriotism:

2 kommentarer:

Anonym sa...

På tal om McCains patriotism, har han verkligen gjort propagandafilmer för Vietnam under kriget, vad var i så fall anledningen, och finns de att se?

Unknown sa...

Wes Clarks resonemang var nyanserat och intelligent och det är lite illavarslade att Obamakampanjen inte tar strid i frågan.