2008-07-21

Fortsatt intensiv debatt om Irak

Barack Obama har nu anlänt i Irak under tung mediebevakning. ABC, CBS och NBC har alla sina nyhetsankare med på resan - något som jag inte vet om det hänt tidigare? - lockade av exklusiva intervjuer med Obama. Han spenderade natten i Kuwait och landade tidigare i Basra och flög sedan vidare till Bagdad. Där ska han träffa Iraks president Talabani, premiärminister al-Maliki (som jag tidigare kallat president) och general Petreus, amerikansk befälhavare i Irak och snart befälhavare över alla trupper i området.

Iraks regering har försökt ta tillbaka lite av al-Malikis positiva uttalande om Obamas 16-månadersplan för tillbakadragande genom att hävda att han blivit felöversatt. NY Times har fått tillgång till en bandinspelning och översättningen är nästan perfekt, så här sa al-Maliki:

“Obama’s remarks that — if he takes office — in 16 months he would withdraw the forces, we think that this period could increase or decrease a little, but that it could be suitable to end the presence of the forces in Iraq. Who wants to exit in a quicker way has a better assessment of the situation in Iraq."

Men John McCain har fått hjälp från ett annat håll, ordföranden för the Joint Chiefs, den högste militäre rådgivaren till presidenten och försvarsministern, amiral Mullen:

"I think the consequences could be very dangerous. I'm convinced at this point in time that ... making reductions based on conditions on the ground are very important."

McCain kan dessutom fortsätta att hävda att om Barack Obama fått bestämma hade trupperna redan varit borta från Irak och dagens positiva utveckling i Irak hade aldrig blivit av. Det är tack vare McCains strategi som trupper nu kan börja dras tillbaka.
Mot det kan naturligtvis Obama svara att om han hade fått bestämma hade aldrig Irakkriget inletts.

Och så kommer debatten gå. Jag tror att amerikanska folket lägger större vikt vid vad amiral Mullen och general Petreus säger än Iraks premiärminister, men utan tvekan har hans uttalanden fått McCain på defensiven i den fråga han tidigare kunde vara på offensiven i.

Inga kommentarer: