2008-06-26

Pang pang

Helt plötsligt hamnade vapenfrågan mitt i presidentkampanjen. USA:s högsta domstol tog i den centrala frågan för första gången på två sekel. I konstitutionens andra tillägg, second amendment, står att läsa:

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.”

Vad detta egentligen innebär har nu HD klarat upp en del. I ett beslut med fem röster för och fyra mot säger HD att det strider mot konstitutionen att förbjuda handeldvapen i hemmet, som en lag från 1976 i Washington D.C. gör. Men HD säger också att det inte innebär någon helt oreglerad rätt att bära vapen över allt och hur som helst.

John McCain var snabb ut med ett pressmeddelande där han välkomnade beslutet. Barack Obama väntade lite längre men kom sedan med ett där uttalar sitt stöd för Second Amendment och sedan balanserar med att viss reglering behövs, och att samma lagar inte behöver gälla över hela landet. Han tog dock inte ställning i den centrala frågan om vad han tycker om HD:s beslut. Förra året sa hans kampanj till Chicago Tribune att han stödde lagen i DC som nu HD slog ner. På det svarar Obamas kampanj att det uttalandet "was not worded as well as it could have been".

Vem detta beslut gynnar tycker jag är lite svårt att säga. Med tanke på vad Obama sagt tidigare blir det enkelt för McCain och NRA att framställa honom som motståndare till Second amendment. Vapenfrågan lyfts fram och vapenägarna påminns om att det är bäst att ha en republikan i Vita huset. Men det kan lika gärna bli så att vapenfrågan efter den första uppmärksamheten avtar i styrka. Nu har ju HD bestämt vad som gäller. Vapenägarna kan pusta ut och tryggt rösta på Obama, han kan i alla fall inte ställa till med någon oreda kring vapenfrågan.

En risk för McCain med vapenfrågan är hans ställningstagande också lyfts fram. Han har inte direkt varit poppis hos vapenlobbyn och är det inte så mycket nu heller, men i valet mellan honom och Obama väljer de McCain. Lyfts McCains åsikter fram nu kan det påverka vapenägarnas syn på honom.

Den som lever får se.

Inga kommentarer: