2008-05-25

Racet till representanthuset

Återigen är jag fräck och bara rätt av klistrar in Stu Rothenbergs lista över vilka platser i representanthuset som är hotade. Till skillnad från senaten så är alla ledamöter i representanthuset uppe för omval varannat år. I senaten är en tredjedel av platserna uppe för omval vartannat år och senator sitter följaktligen sex år i taget.

Rothenbergs lista ser vid en första anblick inte så dramatisk ut. Om toss-ups fördelar sig ungefär lika åt båda hållen ser republikanerna ut att bara förlora netto tre platser. Men i bakhuvet ska vi ha de tre fyllnadsval som gjorts under året i rätt starka republikanska distrikt. I samtliga fall har republikanerna försvarat en plats och i samtliga fall har de förlorat. De politiska vindarna blåser klart mot republikanerna och sånt brukar spela rätt stor roll i race till representanthuset.

PURE TOSS-UP (7 R, 7 D)
 • AL 5 (Open; Cramer, D)
 • AZ 1 (Open; Renzi, R)
 • CA 11 (McNerney, D)
 • FL 16 (Mahoney, D)
 • KS 2 (Boyda, D)
 • LA 6 (Cazayoux, D)
 • MN 3 (Open; Ramstad, R)
 • MS 1 (Childers, D)
 • NJ 7 (Open; Ferguson, R)
 • NY 26 (Open; Reynolds, R)
 • NM1 (Open; Wilson, R)
 • OH 15 (Open; Pryce, R)
 • OH 16 (Open; Regula, R)
 • PA 10 (Carney, D)
TOSS-UP/TILT REPUBLICAN (7 R, 1 D)
 • AK A-L (Young, R)
 • IL 10 (Kirk, R)
 • LA 4 (Open; McCrery, R)
 • NY 13 (Open; Fosella, R)
 • NY 29 (Kuhl, R)
 • NC 8 (Hayes, R)
 • TX 22 (Lampson, D)
 • WA 8 (Reichert, R)
TOSS-UP/TILT DEMOCRATIC (1 R, 2 D)
 • GA 8 (Marshall, D)
 • NH 1 (Shea-Porter, D)
 • NJ 3 (Open; Saxton, R)
LEAN REPUBLICAN (8 R, 0 D)
 • CT 4 (Shays, R)
 • FL 24 (Feeney, R)
 • MI 7 (Walberg, R)
 • MI 9 (Knollenberg, R)
 • MO 6 (Graves, R)
 • NV 3 (Porter, R)
 • OH 1 (Chabot, R)
 • OH 2 (Schmidt, R)
LEAN DEMOCRATIC (3 R, 9 D)
 • AZ 5 (Mitchell, D)
 • AZ 8 (Giffords, D)
 • IL 11 (Open; Weller, R)
 • IN 9 (Hill, D)
 • KY 3 (Yarmuth, D)
 • KS 3 (Moore, D)
 • MN 1 (Walz, D)
 • NY 25 (Open; Walsh, R)
 • OR 5 (Open; Hooley, D)
 • PA 4 (Altmire, D)
 • VA 11 (Open; Davis, R)
 • WI 8 (Kagen, D)
REPUBLICAN FAVORED (12 R, 0 D)
 • AL 2 (Open; Everett, R)
 • CA 4 (Open; Doolittle, R)
 • CO 4 (Musgrave, R)
 • FL 8 (Keller, R)
 • FL 13 (Buchanan, R)
 • IL 6 (Roskam, R)
 • KY 2 (Open; Lewis, R)
 • MN 6 (Bachmann, R)
 • NM 2 (Open; Pearce, R)
 • PA 6 (Gerlach, R)
 • PA 18 (Murphy, R)
 • WV 2 (Capito, R)
DEMOCRAT FAVORED (0 R, 6 D)
 • IL 8 (Bean, D)
 • IL 14 (Foster, D)
 • NY 20 (Gillibrand, D)
 • OH 18 (Space, D)
 • PA 8 (Murphy, D)
 • PA 11 (Kanjorski, D)

1 kommentar:

Tobias Levander sa...

Jag tror att Rothenberg snarare underdriver republikanernas problem. I senatsgenomställningen hade han Mary Landrieu från Louisiana som en "toss-up", fast hon tycks sitta rätt säkert. Hon är en mittenorienterad och ganska populär demokrat som lyckats ordna ett stort antal federala dollar till delstaten efter Katrina. Jag har svårt att tro att Landrieu skulle förlora mot en relativ lättviktare som den ständigt partibytande John Kennedy.
En möjligen glad nyhet för republikanerna är att jag tror att Norm Coleman blir omvald i Minnesota.