2008-03-04

Har vinden vänt för Clinton?

Två undersökningar från PPP visar att Hillary Clinton har bromsat Barack Obamas medvind i Texas och Ohio. I Ohio ökar ledningen över Obama från 4 till 9 %. Den bilden bekräftas av Rasmussen, ARG och SurveyUSA, men inte av Zogby.

I Texas låg de förra veckan lika, nu leder Clinton med 6 %. Den bilden är lite svårare att bekräfta i andra undersökningar, men uppenbart verkar vara att Clinton inte tappar mer i alla fall, utan snarare ökar något. Hos PPP kan man se att Obama tappar bland vita män. Man kan anta att de är mest mottagliga för Clintons "red phone"-reklam. Clinton har också en betryggande ledning hos hispanics.

I kväll smäller det som bekant. Medieläget är ganska gynnsamt för Clinton just nu. Barack Obama har utsatts för en hårdare granskning senaste dagarna, rättegången mot hans bekanta Rezko inleddes igår. Medierna har dessutom i det närmaste räknat ut Clinton och förväntar sig att Obama avgör ikväll. Clinton får svårt att överraska negativt. Obama får svårt att överraska positivt.

Clintons har fortsatt att hamra commander-in-chief-temat. Dock på ett klumpigt sätt enligt min mening. "Red phone"-filmen var briljant men de har nu följt upp den med en vanlig attack ad.De skulle i stället ha gjort en ny film som den tidigare. Ställt en annan fråga - utan att nämna Obama - till väljarna om ett krisläge och vem de tycker skulle ha hanterat den situationen. Nu blir det i stället smutskastning.

3 kommentarer:

Niklas Frykman sa...

Tant har skaffat nya glasögon också.

David Holmberg sa...

I Texas finns potential till tvetolkat resultat. För även om Hillary vinner primärvalet med flera procentenheter så kan hon få färre delegater än Obama. Texas kör nämligen ett unikt system med både primärval och caucus. Av Texas 193 delegater så fördelas 126 från resultatet av primärvalet och 67 från caucuset, vilket gör att båda faktiskt kan bli "vinnare".

Ett räkneexempel, Hillary får 52% av rösterna och Obama 48 %, om dessa fördelas någorlunde jämnt över valkretsarna så får då Hillary 66 delegater och Obama 60. I caucuset brukar Obama få mycket bra resultat, säg att han där får 59% av rösterna och Hillary 41%, vilket ger delegatfördelning 40 - 27. Totalen blir då Obama 60+40= 100 delegater och Hillary 66+27=93 delegater.

David Holmberg sa...

Intressant nog har Clinton nu de senaste dagarna även haft bättre siffror mot McCain än vad Obama har.

Rasmussens reports

Dock kommer nattens resultat påverka allt. Kanske kom Hillarys vändning för sent.