2008-02-06

Too close to call i Kalifornien

I båda racen är det too close to call i jättestaten Kalifornien. Enligt vallokalsundersökningen har McCain en ganska klar ledning och Clinton en liten ledning.

Inga kommentarer: