2008-02-06

Klara resultat så här långt

John McCain vinner i Connecticut, Delaware, Illinois, New Jersey, New York, Oklahoma och Arizona.

Mike Huckabee vinner i Arkansas, Alabama, Georgia och West Virginia.

Mitt Romney vinner i Massachusetts, Minnesota, Utah och North Dakota.

Barack Obama vinner i Illinois, Georgia, Alabama, Minnesota, Connecticut, Delaware, Utah, Kansas, North Dakota och Idaho.

Hillary Clinton vinner i New York, New Jersey, Massachusetts, Arkansas, Arizona, Oklahoma och Tennessee.

UPPDATERING:
Mike Huckabee vinner Tennessee.

Barack Obama vinner Colorado.

Mitt Romney vinner Montana.

Inga kommentarer: