2008-02-10

Storslam för Obama

Barack Obama vann enkelt i Louisiana, Nebraska och Washington.

Louisiana 57-36.
Nebraska 68-32.
Washington 68-31.

Eftersom Nebraska och Washington var caucusstater så finns inga exit polls. Däremot för Louisiana:

Det var de svarta väljarna som gav Obama segern där. Clinton vann vita män och vita kvinnor men med mindre marginal än vad Obama vann svarta män och kvinnor som dessutom utgjorde en lite större andel av väljarkåren.

Obama vann väljare mellan 18-64, Clinton dem över 65 år. Clinton vann dem som inte gått ut high school, Obama alla andra utbildningskategorier.

Viktigast tyckte väljarna att kandidaten kunde åstadkomma förändring, den gruppen som utgjorde 57 % av väljarna vann Obama med 74-21. De som tyckte erfarenhet var viktigast, 17 %, röstade på Clinton 80-13.

1 kommentar:

David Holmberg sa...

Storslam var ordet, Obama kommer dra ifrån under februari om det fortsätter så här. Sannolikt kommer han vinna alla delstatsval, ska Clinton vinna någon skulle det vara Wisconsin 19 februari.

Fortsätter det i samma stil hela februari kommer Obama leda med sisådär 160 delegater när mars börjar (oräknat superdelegater). Clinton kan ju dock knappa in efter primärvalen i Ohio och Texas i mars och Pennsylvania i April, men nog blir det tufft att bryta Obamas uppåtgående trend.