2008-01-09

Kvinnorna

I Iowa fick Hillary Clinton stöd av 30 % av kvinnorna och 23 % av männen. I New Hampshire har kvinnorna slutit upp i mycket större utsträckning kring Clinton, 47 % av kvinnorna röstade på henne mot 30 % av männen. För Barack Obama, som i Iowa hade lika stort stöd hos båda könen, har här större stöd av männen än kvinnorna, 42 % mot 34 %.

Inga kommentarer: