2008-01-19

Hillary Clinton vann i Nevada

Med 59 % av distrikten räknade leder Hillary Clinton med 50 % mot 45 % för Barack Obama. NBC har utsett henne till vinnare. John Edwards ligger under dubbelsiffrigt på 5 %. Helt enligt den sista opinionsundersökningen.