2008-01-20

Fick Obama flest delegater?

Obamas kampanj hävdar att de trots en total förlust i antal röster ändå fått flest delegater, 13 mot 12. Clinton vann ett stort county men antalet delegater delades samtidigt som Obama gjorde bättre i en del andra counties vilket alltså ger dem ett övertag på en delegat.

AP hävdar att det blev 13-12 till Clinton, men Obamas kampanj menar att de inte har tillräckliga uppgifter.

Vi lär få återkomma.

UPPDATERING: AP uppdaterar nu sitt resultat och instämmer i Obamas kampanj. Så slutresultat 13-12 till Obama trots fler antal röster till Clinton. Så vem vann egentligen?

1 kommentar:

Tobias Levander sa...

Återigen visas hur obegripliga och föga transperanta reglerna kring dessa "caucus" är och att de egentligen borde avskaffas. Primärval med hemliga val och principen "en person-en röst" verkar så mycket bättre.