2007-12-30

TV-reklam

Det körs oerhört mycket TV-reklam just nu. De flesta utan att direkt attackera någon annan kandidat, förutom mellan Romney, McCain och Huckabee. Barack Obama har lanserat tre nya reklamfilmer på två dagar. Här är några av de senaste.

Obamas tre nya körs i Iowa och heter Unify, Listening och Hope. Mike Huckabee har två nya i Iowa, Founding Fathers och Start Now. Även Edwards har två nya, Born For och Native Son. Clinton en som kort och gott heter President och en vid namn Stakes. Giuliani har bara en ny som han kör i New Hampshire och Florida, men inte Iowa. Den heter Freedom.

Och så har vi TV-bråket mellan Romney och McCain. Nedan har ni Romneys reklamfilm där han angriper McCain, och sen McCains svar. Den senare sa att efter den reklamfilmen fick det vara nog. Men Romney gav sig inte utan kom med en ny film där McCains åsikter inom immigrationsområdet angrips. Och eftersom McCains kampanj säger sig ha fått så bra gensvar på sin första svarsreklamfilm så har de producerat ännu en. I den pratar McCain in i kameran och besvarar Romney.
Romney klarar sig inte heller undan attacker. En pro-Huckabee grupp angriper hårt hans åsikter i abortfrågan.

Inga kommentarer: