2007-12-02

Obama och Huckabee leder i Iowa

Des Moines Registers undersökning bekräftar bilden av att Barack Obama har övertagit ledningen i Iowa, precis som Mike Huckabee har gjort hos republikanerna.

Obama: 28% Huckabee: 29%
Clinton: 25% Romney: 24%
Edwards: 23% Giuliani: 13%

Mest intressant är kanske detaljerna i undersökningen. Mike Huckabee stöd kan framförallt hittas hos de socialkonservativa. Hos born-again Christians leder han med 38 % mot 22 % för Romney. I oktober ledde Romney den gruppen med 23-18. Han har också dubbelt så stor stöd jämfört med Romney hos de som tycker det är viktigare att presidenten är socialkonservativ än fiskalt konservativ (låga utgifter, låga skatter).

I frågan om karaktärsdrag anses Huckabee vara mest socialkonservativ, ha det mest civiliserade tonläget och vara mest principfast. Romney anses mest presidentiell, mest fiskalt konservativ och den som bäst kommer uppnå förändring. Giuliani anses vara mest valbar och bäst på att få demokrater och republikaner att samarbeta, men också den största egoisten. Han har också en hög negativ rating, 38 %, endast slagen av Ron Pauls 44 %.

Barack Obama har övertagit Clintons stöd hos kvinnorna, som utgör ungefär 6 av 10 caucusväljare i Iowa. Han leder med 31-26 i den gruppen. I oktober ledde Clinton med 34-21. Obama gör också bra ifrån sig hos yngre väljare medan Clinton dominerar den äldre gruppen.

Gällande karaktärsdrag anses Obama vara mest principfast, lättast att gilla och bäst på att få demokrater och republikaner att samarbeta. Clinton anses vara mest presidentiell, ha störst kunskap om världen, mest valbar och erfaren. Men även hon är den största egoisten.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det intressanta är att Obama fått luft under vingarna. Skulle verkligen vara unikt om demokraterna lanserar en svart som presidentkandidat.

Tror också han är mer samlande och en mer blocköverskridande kandidat.
I alla fall om bortser från de vita väljarna i södern.

Mathias Sundin sa...

Jupp, ska bli intressant att se om vi kommer se samma utveckling i andra delstater.