2007-11-13

Tungt stöd till Thompson

National Right to Life Committee, NRLC är USA:s största anti-abort-organisation och den lägger nu sitt tunga stöd bakom Fred Thompsons kampanj. Thompson har haft det lite tufft de senaste veckorna, hans stöd i opinionen har börjat minska och förra veckan gick stöd från tunga socialkonservativa företrädare till andra kandidater. Men med denna nyhet är han återigen på banan. Inte minst får han ta del av NRLC:s starka organisation som finns 3000 lokalföreningar i samtliga 50 delstater. Det betyder mycket för att få väljare att gå och rösta i primärvalen.

Inga kommentarer: