2007-11-12

Obama hade svar på allt, nästan

Nästan oavsett hur svåra frågor Tim Russert har i Meet the Press brukar de flesta kunna svara på det som det låter som det mest naturliga i hela världen. Samma sak i går med Barack Obama, även om jag tyckte att han stundtals hade lite problem.

Russert pressade honom på att han inte varit någon ledare mot kriget i Irak trots att han är den enda ledande kandidat som varit mot kriget redan innan det startade. Russert hade citat där Obama sa att hans position inte var så värst olik den som Bush hade vid tillfället. Men Obama klarade sig hyfsat ur det genom att hänvisa till att han hade svarat på frågan vid konventet som nominerade John Kerry och John Edwards, vilka båda hade röstat för resolutionen som ledde fram till kriget. Så fick han in en poäng på Edwards också alltså.

Den bit som jag tyckte han hade svårast med var kritiken mot Hillary Clinton som han menar aldrig svarar rakt på en fråga, i detta fall pensionssystemet. Ganska direkt efter hade han själv väldigt svårt att svara rakt på samma fråga. Russert ville veta om han fortfarande tyckte att allt var "on the table" när det gällde förhandlingar om pensionssystemet, som han hade uttryckt vid ett tidigare tillfälle. Om det var så eller inte blev aldrig klarlagt. Samma sak angående Iran. Det är inte helt lätt att kritisera någon annan för att inte vara rak och tydlig och sedan försöka vara det själv hela tiden. Politik går inte alltid att svara ja eller nej på. Viktiga framtidsfrågor får ingen lösning om den framtida presidenten redan målat in sig i ett hörn.

Överlag en intressant intervju som aldrig blev tråkig. Obama var bra på att framhålla sin tidigare erfarenhet och de resultat han uppnåde i Illinois och det han redan har hunnit med i Washington. När han berättar sånt blir hans prat om att han kan ena landet och uppnå resultat mer trovärdigt.

Intervjun finns att hitta här.

Inga kommentarer: