2007-09-02

John McCain försöker igen

John McCain försöker nu återlansera sin kampanj genom fokus på hans bakgrund som krigsveteran och rakryggad politiker. Han kommer vara mycket aktiv i debatten kring Irak som kommer ta ny fart nu i september när befälhavaren i Irak general Petreus rapport kommer till kongressen. Han ger sig sen ut på en "No Surrender"-tour tillsammans med gamla krigskamrater. Han kommer även under september hålla två policytal, ett om miljö och energi, ett om sjukvård.

Som grund för detta ligger den 12 minuters video som börjar med att han som krigsfånge i Vietnam uppger sitt namn, grad och nummer till en utländsk intervjuare. I videon framhålls just McCains viljestyrka, "maverick spirit" och "rebellious streak". Det liknar den bild som nästan funkade hela vägen förra gången McCain försökte bli president, år 2000.

Inga kommentarer: