2007-09-03

Edwards plockar hem två fackföreningar

Han blev snuvad på fackföreningen IAM:s stöd av Hillary Clinton men har idag fått stöd av stål- och gruvarbetarnas fackföreningar. Stålisarna är USA:s största fackförening för industrin med 850 000 medlemmar. De gav 2004 1,2 miljoner till federala kandidater och 2006 hela 2,6 miljoner. Gruvabetarna gav 2004 510 000 dollar och 2006 nästan lika mycket.

John Edwards har tidigare fått snickarförbundets stöd.

Inga kommentarer: