2007-08-23

Opinionen

Hos demokraterna så krymper skillnaden mellan Hillary Clinton och Barack Obama igen. Hon drog ifrån till ett 20 %-igt försprång efter deras debatt om utrikespolitik. Det har senaste veckan rört sig neråt igen och ligger på runt 15 %. John Edwards ligger stilla på runt 11-12 %.

Rudy Giuliani åker upp och ner med några procentenheter men har en svagt positiv trend sedan mitten av sommaren. Han leder i snitt med 10 %, sedan juli är det en dubbling. Tvåan Fred Thompson har tappat sedan Mitt Romney vann Ames Straw Poll i Iowa. Mitt har sedan dess ökat. Före Ames låg han på runt 10 %, idag ligger han på 13-14 %, bara 3-4 % efter Thompson.

Inga kommentarer: