2007-07-05

Trippi får större roll hos Edwards

Joe Trippi var hjärnan bakom Howard Deans sensationella netrootsrörelse som katapultade honom till förstaplatsen i opinionsundersökningarna. Han jobbar sedan april åt John Edwards kampanj och får nu genom en del förändringar i toppgarnityret hos Edwards större inflytande. En av hans tidigare medarbetare hos Dean rekryteras till kampanjen samtidigt som kampanjmanagern petas lite åt sidan och tas ifrån en del ansvar.

Trots att fundraisingen inte går alls lika bra som den gör för Clinton och Obama så drog de in närmare 10 millar under andra kvartalet från ett stort antal givare, upp mot 100 000 stycken.

Inga kommentarer: