2007-07-19

Tio dagar, två röster

Efter tio dagar och tjugo timmars anföranden i senaten om Irak, vad lyckades de båda sidorna åstadkomma? Båda hävdar att de vann. Demokraterna vann två röster. Republikanerna förlorade bara två röster och stoppade demokraternas förslag. Så sammanfattar The Politico det hela i alla fall.

Själva omröstningen utföll med 52-47 till förmån för ett tillbakadragande (förenklat). Men det krävs 60 röster för att bryta en filibuster, och det lyckades man alltså inte skrapa ihop. Att debatten och omröstningen fördes på natten kallade republikanerna, med all rätta, för en "stunt". Men en smart sådan. Det satte återigen fokus på frågan som harvats fram och tillbaka i kongressen under lång tid.

Nu får vi vänta några veckor på nästa omröstning om samma sak.

Inga kommentarer: