2007-07-05

Nej till No Child Left Behind

Fackföreningen National Education Association, NEA, har stor kongress i Philadelphia i dagarna och de flesta av demokraternas kandidater har varit eller kommer dit för att tala. Samtliga är de kritiska till Bushs stora utbildningslag, No Child Left Behind. Det lärarna är kritiska mot är de återkommande nationella proven. Från trean till åttan testas eleverna varje år i läsning och matematik och lärarna menar att de inte gör något annat än förbereder eleverna för proven, och missar annan undervisning.

Lagen ska upp i kongressen i år så den kommer nog segla upp som en mer betydelsfull fråga framöver.

När det begav sig, 2001, var demokraterna inte lika kritiska. Den gick igenom med 87-10 i senaten (44 republikaner och 43 demokrater) och 381-41 (183 republikaner och 198 demokrater) i representanthuset. Hillary Clinton skriver på sin hemsida att hon var en av huvudförhandlarna. John Edwards röstade för den, likaså gjorde Chris Dodd. Deras huvudsakliga kritik är densamma som Clintons, för lite pengar och för mycket tester.

Inga kommentarer: