2007-07-18

Giuliani nästa McCain?

Den frågan ställer sig Pollster.com efter att ha tittat på siffrorna för Rudy Giuliani. John McCain har tappat ungefär 10 procentenheter sedan januari men Giuliani är inte långt efter med 8 tappade procentenheter. Skillnaden är att Giuliani började på en högre nivå (33%) än McCain (25%). Men Pollster.coms trendlinje för Giuliani är fortsatt nedåtgående, även om den planat ut något på sistonde.

Klicka för större bild.

Den röda linjen är känsligare och mer lättpåverkade av enskilda undersökningar, den blåa linjen däremot trögare och mindre lättpåverkade, förändringar syns inte lika snabbt i den. Hos Giuliani kan man se att den röda börjat stabilsera sig något medan den blåa fortfarande har en negativ trend. Hos Fred Thompson är båda linjerna stadigt ökande.

När jag tittar hos RealClearPolitics ser både Giulianis och Thompsons trender stabilare ut. Med undantag för ett litet hopp uppåt Giuliani i början av juli så ligger han där på samma nivå som i mitten av juni. Samma sak för Thompson. Tittar vi längre tillbaka ser vi dock samma ska som hos Pollster.com, Giuliani har tappat från högsta punkten på 38% i början av mars till cirka 26% idag. När Thompson började mätas, i slutet av mars, gick han direkt in på cirka 10% och Giuliani tappade precis samtidigt kraftigt från 37 ner till 33%. Och har sedan dess tappat stadigt.

Pollster.com menar att vi ska titta igen i början av september för att se om de två linjerna från de två kandidaterna har mötts, i så fall har även den andra front runnern fallit.

Inga kommentarer: