2007-06-06

Vem fick prata mest?

Den som pratade klart mest i republikanernas debatt var Wolf Blitzer. Känner ni inte igen namnet? Nej, han är inte kandidat, han är programledare. Hos demokraterna fick Obama mest tid, före Clinton och Blitzer.


Inga kommentarer: