2007-06-14

Testa själv

"One of the frustrations is that there is more attention on Britney Spears getting out of a car without underwear than there is about who is going to be the next president."

- Mike Huckabee klagar på dåligt mediaintresse för hans kampanj. Well, om han skulle prova att själva kliva ur en bil i kjol och utaqn underkläder skulle nog hans kampanj få en del uppmärksamhet.

Inga kommentarer: