2007-06-13

Rudys Twelve Commitments

I natt kom ett mail från Giulianis kampanj där han ställer ut tolv vallöften:
 1. I will keep America on offense in the Terrorists' War on Us.
 2. I will end illegal immigration, secure our borders, and identify every non-citizen in our nation.
 3. I will restore fiscal discipline and cut wasteful Washington spending.
 4. I will cut taxes and reform the tax code.
 5. I will impose accountability on Washington.
 6. I will lead America towards energy independence.
 7. I will give Americans more control over, and access to, healthcare with affordable and portable free-market solutions.
 8. I will increase adoptions, decrease abortions, and protect the quality of life for our children.
 9. I will reform the legal system and appoint strict constructionist judges.
 10. I will ensure that every community in America is prepared for terrorist attacks and natural disasters.
 11. I will provide access to a quality education to every child in America by giving real school choice to parents.
 12. I will expand America's involvement in the global economy and strengthen our reputation around the world.
Washingtons Post-bloggen The Fix har en översättning av löftena. Bland annat är frågan om att minska aborter och öka antalet adoptioner intressant. Den är naturligtvis till för att minska skadeverkningarna av att Rudy är för fri abort.

Vi ser också att det är verkligt stora frågor han ger sig på. Bekämpa terrorism, stoppa illegal invandring, utbildning, USAs roll i världen och inte minst healthcare.

Inga kommentarer: