2007-06-11

Colin Powell i Meet the Press

Vill ni se en balanserad och skicklig statsman, kolla på Tim Russerts intervju med Colin Powell. Han står på ett sakligt och tydligt sätt upp för invasionen av Irak och pekar vid ett tillfälle tydligt på Saddam Husseins skuld. Visst hade CIA och andra underrättelsetjänster helt fel när de trodde att Irak fortfarande hade massförstörelsevapen - det erkänner Powell utan omsvep - men han påpekar att Saddam hade chans att räta ut frågetecknen men lät bli.

Kan inte heller låta bli att återigen peka på vilket föredöme Russert är för andra journalister. Han ställer tuffa, ibland brutalt jobbiga, frågor till sina intervjuobjekt men låter dom sedan svara. Ofta verkar journalister tro att man måste hacka sönder och avbryta för att vara en tuff och bra journalist.

UPPDATERING: Ser att Dick skriver om det också.

Inga kommentarer: