2007-06-08

After Debate

Political Wire har en video från AP som visar kandidater, kandidatfruar med mera som försöker spinna deras närmastes insats i debatten. Lite intressant att se dom bakom kulisserna.

Inga kommentarer: